Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stav péče o táborské popraviště

V Táboře a okolí není místo tak velké hoře táborských občanů jako je na táborském popravišti. Dnes je zde pietní místo sloužící k pietě za oběti heydrychiády.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Péče o kulturní památku památníku Táborské popraviště

Zdeněk Trippé, předseda klubu,22. 12. 2016 19:13

Při prohlídce kulturní památky Táborské popraviště bylo konstatováno, že město Tábor a jeho zvolení zastupitelé, funkcionáři Městského úřadu v Táboře, přijali a zahájili realizaci systémového řešení nedostatků. Po jeho plné realizaci na jaře roku 2017 je předpoklad, že slova Jana Fišera, vedoucího Odboru životního prostředí, která jsou součástí článečku v NTR z prosince 2016, budou naplněna praktickým činem. Také my, v Klubu českého pohraničí Táborsko věříme, že provedené úpravy budou přínosem a místo opět získá důstojnou atmosféru, kterou si nepochybně zaslouží. Neznáme detaily projektu vedoucí k nápravě neuspokojivé péče o památník, ale určitě by bylo vhodné osadit přístupové cesty k památníku informačními cedulemi s podobným textem a kvantitou umístění, jak je realizováno v Husových sadech u pomníku Mistra Jana Husa. Nyní, když je místo dobře pozorovatelné, měla by Městská policie více využít technických možností kamery umístěně na komíně objektu teplovodního rozvaděče u Městského kulturního střediska. Při nekalé činnosti vandalů či neukázněné mládeže, neprodleně zasáhnout a vynutit si vůči pachatelům výtržností sankce ve formě minimálně peněžité pokuty. Za klub děkuji funkcionářům města za sjednání nápravy v péči o památník Táborské popraviště.

Následná kontrola péče o Táborské popraviště

Zdeněk Trippé, předseda klubu,10. 8. 2016 19:52

Našel jsem si čas a zašel se podívat na popraviště jak to tam dnes vypadá. Konstatuji, že na popravišti byl dne 10.8.2016 v odpoledních hodinách pořádek. Nedostatky zjištěné při předchozích kontrolách byly městem v plném rozsahu odstraněny. Byly provedeny i opravy žulových obkladů schodiště a doplněny chybějící letopočty na mramorových deskách. Reliéfy jsou nyní ošetřeny a dobře čitelné.. Z dříve zjištěných nedostatků zůstal neřešen provizorní chodník, který je stále vyšlapán neukázněnými chodci přes trávník. Pod stěnou se jmény popravených občanů jsou stále neošetřeny mramorové dlaždice kolem květu. I dnes byly potřísněny tukem a různými zaschlými tekutinami. Bylo by potřeba použít nějaký chemický prostředek na odstranění skvrn z dlaždic a popraviště poté bude v bezvadném stavu. Budu informovat Okresní radu klubu KČP Táborsko, že město přijalo účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na Táborském popravišti. Za okresní radu děkuji odpovědným orgánům města za nápravu nevyhovující péče o popraviště.

Opakovaná kontrola účinnosti přijímaných opatření odpovědnými orgány města a policie

Zdeněk Trippé, předseda okresní rady klubu,2. 1. 2016 22:02

Přes upozornění odpovědných orgánů pomocí již uvedeného systému hlášení závad Dej tip, situace se nemění. Nepořádek je stále stejný a dokonce se jeho stav zhoršuje. Byla zaznamenána zvýšená aktivita strážníků Městské policie Tábor, ale v prostoru pietního území se nepohybovali. Hlídky byly v prostoru trávníku u pavučiny a na přilehlém parkovišti. Pietní místo nekontrolovaly. Kamera policie byla v setrvalém stavu namířena někam do prostoru parkoviště Billa či podobně. Přijímaná opatření, pokud jsou vůbec přijímána, se neodráží na stavu péče a pořádku na pietním území. Kulturní památka je i nadále v "péči" vandalů. Přitom stav zjištěný po Novém roce jasně ukazuje na nutnost přijetí represivních opatření vůči vandalům ze strany policie.

Následná kontrola péče města o táborské popraviště 30.12.2015

Zdeněk Trippé, předseda klubu,30. 12. 2015 20:49

Pro oznámení zjištěných závad na pietním místě byl použit systém hlášení závad Dej Tip. Vypadá to tak, že odpovědné orgány zareagovaly na oznámené závady. Stav úklidu je však skutečně nedostatečný. Působí dojmem rychlého úklidu na oko. Bylo posbíráno to největší smetí, např. plastové sklenice, trochu zameteno a ostatní zůstalo ve velkém nepořádku i nadále. Byly odklizeny poškozené části dlaždic. Situace je však taková, že bude potřebné provést chemické čištění kamenných dlaždic a pomníčků. Obnovit nátěr stěny, opravit rozbitá okna atp. Domnívám se, že odpovědné orgány asi ví jak se to dá odborně vše zvládnout. V době příchodu kolem 10.30 hod. k pietnímu místu, byl také zaznamenán pohyb motorizované hlídky městské policie, která objela pietní místo přes přilehlé parkoviště u Zimního stadionu. Hlídka nevystupovala z vozidla. Kamera na odvzdušňovacím komíně teplárny byla zacílena na kulturní středisko či parkoviště Billa. Nebylo s ní manipulováno. Závěr: reakce odpovědného orgánu byla rychlá, ale zcela neúčinná. Úklid a zjednání nápravy bylo zcela nevyhovující. Vyhodnocení výsledků nápravy: 5, nedostatečně

Namátková kontrola péče města o táborské popraviště 27.12.2015

Zdeněk Trippé, předseda rady,28. 12. 2015 15:34

Okresní rada Táborsko, Klubu českého pohraničí, z.s., si vytyčila jako jednu z priorit své činnosti podílet se na udržení pravdivého historického vědomí našich občanů, zejména mladé generace. Velkou úlohu v tom sehrává, dle našeho názoru mimo jiné, udržování pietních míst historie v dobrém stavu. Proto tento stav monitorujeme a upozorňujeme odpovědné orgány na reálný stav péče. Výsledek jedné z takových kontrol vidíte na přiložené složce foto alba. Není smutnějšího důkazu, že péče není v pořádku, že?

Re: Namátková kontrola péče města o táborské popraviště 27.12.2015

Občan z okolí,29. 12. 2015 14:33

Navrhuji stav péče o objekty kulturního a historického dědictví příležitostně oznámkovat. Použil bych typickou škálu dle základní školy. Jedna až pět. Stav péče o pietní místo Popraviště v prosinci 2015 hodnotím zcela jednoznačně, 5, nedostatečně.

Re: Re: Namátková kontrola péče města o táborské popraviště 27.12.2015

Zdeněk Trippé, předseda okresní rady klubu,29. 12. 2015 15:16

S ohledem na nevyhovující stav péče odpovědných orgánů o pietní místo Táborského popraviště jsem se spolu se svými kamarády z vedení klubu rozhodl vyzkoušet funkčnost praktického odkazu oficiálních stránek města Tábor, Dej Tip: Město a jeho správa: Město Tábor. Odkaz "Hlášení závad ve městě" je v části-rubrice Praktické odkazy. Využita byla ihned po zjištění závad dne 27.12.2015. Budeme její účinnost sledovat a stanovíme rovněž její hodnocení.