Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mnoho štěstí v roce 2020

pf-2020str.jpg

 

manifest-je-cten.jpg

MANIFESTACE

K UCTĚNÍ ODKAZU

DR. EDVARDA BENEŠE, PREZIDENTA BUDOVATELE ČESKOSLOVENSKA,

U PŘÍLEŽITOSTI 101. VÝROČÍ

VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

26. října 2019

od 14 do 16 hodin

u pomníku Mistra Jana Husa

na Husově náměstí v Táboře

byla provedena důstojně a přijala hlavní dokument manifestace

s názvem

TÁBORSKÝ MANIFEST.

PROLOMENÍ DEKRETŮ PREZIDENTA EDVARDA BENEŠE NEDOVOLÍME!

PRAVDA VÍTĚZÍ!

pozvanka-26.10.-2019-strkl.jpg

 

yes

_________________________________________________________________________________________

LEJČKOV 2019

vzacni-hoste-havrankovi-a-pan-masat-str.jpg

 

 

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchránit budoucí pokolení od metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých, odhodláni vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva, a odhodláni podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě, A K TOMU CÍLI pěstovat snášenlivost a navzájem žít v míru jako dobří sousedé, sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno jinak než ve společném zájmu, a používat mezinárodního ústrojí k podpoře hospodářského a sociálního povznesení všech národů,

ROZHODLI JSME SE SDRUŽIT SVÉ ÚSILÍ, ABYCHOM TĚCHTO CÍLŮ DOSÁHLI. Proto se naše vlády prostřednictvím svých zástupců, kteří se shromáždili ve městě San Francisco a předložili své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodly na této Chartě Spojených národů a zřizují tímto mezinárodní organizaci zvanou Spojené národy.“

TÁBORŠTÍ VLASTENCI

mgr.-dagmar-tisovska-str.jpg

 

 Den

Edvarda Beneše

byl proveden důstojně

28.5. 2019, v úterý od 11,00 hod. v prostoru místa odpočinku

Edvarda a Hany Benešových

 

pocta-prezidentovi-str-kl.jpg

 

Sklopeným praporem Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše

praporečník klubu přítel Stanislav Šalát vzdal čest prezidentu Dr. Edvardu Benešovi,

budovateli Československa.

Prezident Edvard Beneš se zasloužil o stát

 

Okresní rada Klubu českého pohraničí Táborsko,

čestného jména Dr. Edvarda Beneše,

chce přispět

k naplnění našeho ústředního hesla

 

kcp_izm.jpg

 

Programovým cílem Klubu českého pohraničí,z.s., je zachování českého charakteru českého pohraničí, udržení národních a sociálních jistot a  celkové kvality života občanů, rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními národy, upevnění důstojného postavení České republiky ve světovém společenství a zachování světového míru.

 

Programový cíl považují členové táborského klubu za hodný cílevědomého naplňování v našem městě Táboře, městech a obcích Táborska.