Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko klubu k nové publikaci

Stanovisko

k návrhům předsedy Národní rady KČP k nové publikaci autorů T. Maškové a V. Ripky s názvem  "ŽELEZNÁ OPONA V ČESKOSLOVENSKU."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Byla to čestná vlastenecká povinnost

předseda,25. 4. 2016 19:03

Na členské schůzi KČP Táborsko byl posuzován a projednáván návrh předsedy Národní rady KČP přítele RSDr. Milana Richtera, Csc., k přijetí komplexních protiopatření k zabránění a úspěšnému čelení novým
a opakovaným pokusům zkreslování historie služby vojsk Pohraniční stráže na státní hranici ČSR a ČSSR.
V poválečné době a v stále nebezpečnější situci narůstající studené války mezi dvěma tehdejšími světovými společenskými soustavami, kapitalismu a socialismu, bylo střežení a vojenská opatření na státní hranici významným prvkem spolehlivého zabezpečení zákonnosti a zákonného pořádku na území státu.

Re: Byla to čestná vlastenecká povinnost

znalec problematiky OSH,25. 4. 2016 19:06

Služba byla významným prvkem a projevem státní suverenity a státní moci ČSR, a následně ČSSR. V té době byla opatření a režim na státní hranici organizován přísně na základě zákonů a zákonných vyhlášek státní moci. Tyto byly precizně rozpracovávány v rozkazech ministrů obrany a vnitra. Pohraničníci byli vždy příkladně organizovaným vojenským sborem plnícím rozkazy a služební povinnosti. Služba na státní hranici byla tenkrát otázkou prestiže a byli k plnění těchto úkolů povoláváni ti nejschopnější branci s velmi dobrými občanskými, morálními a fyzickými předpoklady a kvalitami. Na to by se nemělo při zkoumání a hodnocení služby, byť s časovým odstupem, zapomínat. Šlo o elitní svazky, útvary a jednotky ozbrojených sil republiky.

Re: Re: Byla to čestná vlastenecká povinnost

zasvěcený do služby vlasti,25. 4. 2016 19:08

Voska Pohraniční stráže byla vytvořena pro plnění zákonem stanovených a přesně vymezených úkolů a opatření. V neposlední řadě chceme připomenout, a také zdůraznit, že vojska Pohraniční stráže při vojenském ohrožení státu byla připravena ve velmi krátkých časových normách zaujímat v těsné součinnosti s vojsky krytu státní hnranice vybudovaná obranná postavení na státní hranici, a umožňovala tak vojskům ČSLA organizovaně vytvořit operační uskupení vojsk a zahájit plnění úkolů obranné operace na státní hranici. Proto také byla v určité historické době vyzbrojena obrněnou technikou a protitankovými zbraněmi různých typů.

Re: Re: Re: Byla to čestná vlastenecká povinnost

koordinující složky ozbrojených sil,25. 4. 2016 19:10

Myslíme si, že je velmi naléhavé navrhovanými skupinami odborníků, znalců služby na státní hranici, v spolupráci s kolegy bývalé ČSLA, dobře, pečlivě, s konkrétně historickým přístupem, zaznamenat tehdejší příkladné plnění čestné vlastenecké povinnosti, v různých pracích historického, literárního, uměleckého a jiných žánrů. Je to naší povinností vůči příštím generacím.

Re: Re: Re: Byla to čestná vlastenecká povinnost

svědek problematiky obrany na SH,26. 4. 2016 20:09

Jednotky Pohraniční stráže byly dislokovány, jak se tenkrát říkávalo, na čáře. V situaci vnějšího ohrožení státu to byly tyto jednotky, zcela konkrétní roty PS, které zaujímaly opěrné body a různé objekty pevnostního charakteru jako první. Logicky, byly přímo na čáře. Takže při zahájení války by byly první, kdo by odrážel útok agresora. Tyto roty a prapory PS měly umožnit organizované zaujetí přikrytí státní hranice vyčleněnými silami a prostředky vševojskových útvarů. Pásmo krytu státní hranice zase sloužilo jako solidní, vlastně první obranné pásmo, které vytvářelo předpoklady pro dokončení mobilizace vševojskových a jiných svazků a útvarů armády. Roty PS však stále stály tváří v tvář očekávanému úderu agresora jako první. Proto je považujeme i dnes za elitní jednotky ČSA a následně ČSLA. Chlapci to neměli vůbec lehké!

Migrační krize ukazuje význam střežení státních hranic.

analytik současného ohrožení bezpečnosti ČR,25. 4. 2016 19:17

Dnešní stav v zajištění vnějších hranic EU, a zejména Schengenského prostoru a jeho systému fungování nám dává za pravdu. Jsme potěšeni touto satisfakcí.
Mimochodem, dnešní migrační krize a prudké zhoršení bezpečnostní situace na území členských států EU, zejména těch západních, ukazují velmi přesvědčivě tehdejší společenský význam služby na státní hranici. Současná situace v nárazníkových státech EU ukazuje, že náš, československý systém ochrany a ostrahy státní hranice, byl na tehdejší poměry vynikající, a na velmi dobré organizační a technické úrovni.
Českoslovenští pohraničníci svoje povinnosti vůči vlasti splnili vzorně. Umožnili klidnou, bezpečnou, budovatelskou práci a mír pro lid naší vlasti.

Čest jejich službě vlasti! Čest památce padlých hrdinů, strážců státní hranice!

Právní stránka zkoumání je rovněž velmi důležitá. Právo bylo objektivní.

znalec tehdejšího práva,25. 4. 2016 19:12

Připomenout občanům, že právní režim zákonného opuštění republiky, včetně vystěhování se do ciziny, umožňoval, při splnění podmínek zákona, vystěhování. K tomu je potřebné citovat tehdejší zákony a vyhlášky a podchytit reálnou praxi legálního opuštění republiky na příkladech. Není pravdou, že nebylo možné legálně se vystěhovat do ciziny. Proto byla republika, dle zkresleného, účelového a lživého výkladu, některými nepřáteli lidovědemokratické a socialistické státní moci, označena jako zadrátovaný koncentrační tábor.

Proti tomu důrazně protestujeme.