Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko klubu z Táborska k bezpečnostní situaci

Na první letošní členské schůzi Klubu českého pohraničí, z.s., Okresní rada Táborsko, která proběhla 22.4.2016  v Soběslavi, bylo přijato stanovisko k bezpečnostní situaci na území členských států Evropské unie. Stanovisko schválili všichni přítomní.

Stanovisko

klubu k zajištění bezpečnosti na území republiky v dnešní složité bezpečnostní situaci na území členských států EU.

 Situaci v zabezpečení pro nás tak obvyklého, zákonného vnitřního pořádku   a bezpečnosti na území ČR hodnotíme jako stabilní a normální. 

Vážíme si a plně podporujeme přijatá opatření vládou ČR, a zejména Ministerstvem vnitra ČR, za vedení ministra vnitra pana Chovance. Oceňujeme a plně podporujeme profesionální práci Policie ČR, Celní správy ČR a jiných orgánů, které se podílely a podílejí na ochraně naší státní hranice. Za současné situace je považujeme za dostatečná, účinná a umožňující organizovaný nárůst bezpečnostních opatření k zesílení ochrany státní hranice. Ceníme si také spolupráce mezi silami a prostředky MV a MO ČR. Bylo správné, že společná cvičení nasazených sil a prostředků prohloubila zcela konkrétní spolupráci v terénu na státních hranicích.

Nastavený filtr se zatím plně osvědčil a umožňuje efektivní záchyt závadových osob.

Z pochopitelných důvodů nevíme jak pracují naše tajné služby, a zejména Bis. Věříme, že mají vše potřebné od vlády ČR k dobrému výkonu jejich služebních povinností.

Nelze připustit nepřehled v potenciálních závadových prostorech na území ČR jak se to "povedlo" v některých západních státech EU.

Oceňujeme, že vláda ČR přijala opatření k pomoci se zajištěním pořádku a bezpečnosti sousedním státům, ale hlavně těm nárazníkovým. Schengenský systém a prostor by měl být v souladu s přáním občanů ČR zachován a vylepšován. Chceme, aby byla zajištěna volnost pohybu českých občanů po celé EU.

Současně si přejeme, aby vláda ČR navýšila své schopnosti a vyjednávací potenciál s cílem pomoci západním zemím EU v překonání migrační krize. Současně požadujeme, aby se činila vhodná politická opatření k zajištění a udržení suverenity ČR v rozhodování o naší vnitřní bezpečnosti.

Vládu podporujeme v prosazování vůle lidu ČR, který si většinově nepřeje diktovat nám z Bruselu kvóty pro rozmisťování běženců na našem státním území.

Žádáme vládu ČR, aby byla co nejrychleji přijímána opatření k zastavení vnitřních občanských konfliktů v celém pásmu styku EU s islámskými státy Afriky a Blízkého východu. Víme, že nejúčinnější cestou k zastavení nežádoucí migrace je zastavení válečných konfliktů v tomto prostoru.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Stanovisko z první členské schůze bylo přijato hlasováním

Ing. Zdeněk Trippé, předseda klubu,28. 4. 2016 18:45

Na první letošní členské schůzi, která se uskutečnila v Soběslavi dne 22.4.2016, bylo toto stanovisko podrobeno diskusi a připomínkám. Nakonec bylo přijato jednohlasně, a já osobně jsem tomu velmi rád. Vláda ČR, ministerstvo vnitra a Policie ČR v tak vážné věci, jako je zajištění bezpečnosti pro naše občany, musí cítit podporu občanů. A náš táborský klub ji vyjádřil přesvědčivě.