Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na co se zaměříme nyní a proč?

1. 6. 2014

 

kcp--taborsko---logo-l.jpg

Priority

programu a organizační výstavby Klubu českého pohraničí Táborska

 

1. Poskytnutí pomoci a klubové podpory občanské iniciativě pana Miroslava Dvořáka k uvedení sochy Rudoarmějce na náměstí T.G.M v Táboře, do původního stavu před jeho zhanobením. (obnovení symbolu sovětského státu a Rudé armády, naší osvoboditelky (srp,kladivo a hvězda, datum 9.5.1945)

v termínu k 70. výročí osvobození vlasti zpod hitlerovské poroby.

2. Občanský tlak na vedení měst a obcí Táborska k ochraně a údržbě pietních míst protifašistického odboje a památníků osvobození zpod hitlerovského jha.

Kterým památníkům a jakým místům věnovat zvýšenou pozornost a péči?

3.Přijímání nových členů KČP.

4. Navázání neformální spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu, Slovanským výborem ČR, Společností česko kubánského přátelství, s politickými stranami a hnutími, funkcionáři státních, městských a obecních institucí okresu či kraje, jinými společenskými organizacemi ve věci naplňování našich stanov a programu.


Tyto priority byly po diskusi a připomínkách členů klubu schváleny všemi přítomnými členy klubu Českého pohraničí Táborska.


 

 

Náhledy fotografií ze složky Pomník Rudé armády v Táboře

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pietní akt Lejčkov 2016

Zdeněk Trippé, předseda okresní rady klubu,1. 5. 2016 9:13

Jedním z důležitých bodů programu pietního aktu, který jak víte, se koná v sobotu 7.května 2016 od 10,00 hodin před památníkem v Lejčkově, bude seznámení s osudem několika zavražděných. Letos vnučka Jana Mašáta, paní Jana Mašátová z Prahy, představí osud svého dědy Jana Mašáta, poštmistra z Cetorazi. Toho němečtí vojáci při ústupu do Německa 9.května 1945 v odpoledních zastřelili spolu s jeho synovcem Jiřím Berkou z Pacova. Jana Mašátová v životopisu ukáže, co to bylo za skvělého člověka, a o co všechno byla rodina Mašátova touto těžkou a nevratnou ztrátou připravena. Součástí představení dědečka Jana Mašáta bude také představení druhého zastřeleného, Jirky Janžury. To by byl její strýc, pokud by se dožil této doby.

Re: Pietní akt Lejčkov 2016

Zdeněk Trippé, předseda okresní rady KČP,1. 5. 2016 9:28

Představíme také životní osud dalšího ze zastřelených v této osudové době. Jediným občanem Lejčkova, který byl zastřelen den po válce ustupujícími a prchajícími okupanty poraženého nacistického Německa, byl Alfons Garhofer, shodou okolností také zaměstnanec pošty, byl totiž poštovním zřízencem. Jeho syn pan Karel Garhofer z Nové Bystřice nám zaslal jeho životopis a fotografie. Sám se nemůže pietního aktu účastnit, omluvil se, pečuje o nemocnou manželku. S jeho životopisem, jak vypadal dle fotografie a také s jeho vyznamenáními udělenými in memoriam, přítomné seznámí paní MUDr. Kateřina Jirousová ze Soběslavi. Naším záměrem je takto postupně seznámit veřejnost s osudy všech místních zastřelených v ten strašný den. Svět už bouřlivě oslavoval vítězství nad nacistickým Německem, všude se lidé radovali, tančili, zpívali, že přežili hroznou válku, a naši místní občané stále umírali rukou nelítostných nacistických katů. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Tito lidé umírali pro nás, abychom si více uvědomovali hodnotu míru a přátelství mezi národy.

Klub českého pohraničí provedl kontrolní týden na táborském popravišti

Ing. Zdeněk Trippé, předseda klubu,3. 1. 2016 10:49

Vážení občané, návštěvníci stránek, Klub českého pohraničí na přelomu let 2015 a 2016 provedl soustředěný kontrolní týden zaměřený na stav popraviště. Vycházíme z jeho statutu jako kulturní památky chráněné zákonem. Jde,jak vidíte z nakupených odkazů, o mimořádné místo novodobé historie města Tábor a celé ČR. V odkazech jsme soustředili sumu informací, které dokazují všem psychicky normálním lidem, že jde o pietní území, na kterém se nachází celá řada pietních míst, které si zaslouží pietu a úctu všech návštěvníků, to znamená také náhodně procházejících chodců. Výsledky našeho kontrolního týdne však ukazují, že se děje cosi nezdravého v našem městě. Výsledky kontroly jsou jasně viditelné na přikládaných fotografiích v albumu na stránkách s uvedením konkrétních dat kontroly a jejího denního shrnutí. Kontrole byl podroben také informační systém Městského úřadu Tábor Dej TIP. Ukazuje se, že v případě pietního území nefunguje dostatečně, nebo dokonce vůbec, že nefunguje! Vyzýváme odpovědné orgány města a policií v územním obvodu města k přijetí účinných opatření k nápravě nežádoucího stavu péče o pietní území kulturní památky.

Výroční členská schůze klubu upřesnila priority na základě zkušenosti z praxe

Zdeněk Trippé, předseda klubu,29. 12. 2015 14:57

Po necelých dvou letech činnosti Táborského klubu byly priority vyhodnoceny a k jejich reálnému plnění byla vedena odpovědná diskuse. Došlo k zpřesnění první priority s ohledem na reálnou politickou situaci. U druhé priority jsme přesněji určili rozsah našeho monitoringu a naše možnosti péče o objekty. Nově jsme stanovili způsob organizování a provádění pietního aktu v obci Lejčkov. Čtvrtá a pátá priorita změn nedoznaly. Takto rozhodla výroční členská schůze klubu dne 6.11.2015. Okresní rada zahájila realizaci zpřesněných priorit bezprostředně po jejich vytýčení.

Vyznamenání

Agar,30. 8. 2014 19:32


Svaz vyhnanců udělil Merkelové plaketu za zásluhy o vysídlence

vloženo: 30. 8. 2014 13:12

Berlín - Německý Svaz vyhnanců (BdV) udělil německé kancléřce Angele Merkelové zlatou čestnou plaketu za zásluhy. Ocenil tak její roli při založení nadace Útěk, vyhnání, usmíření a při zavedení památného dne, který bude od příštího roku vždy 20. června připomínat německé poválečné vysídlence.

Sudety

Agar,27. 8. 2014 12:33

7.08.2014 12:28 Agar - Sudety
Nestačím se divit,co si to vypotili za věc!!!Byli na obou stranách trpící a mrtví,ale pokud mne paměť neklame,tak my jsme s vysidlováním a válkou nezačali!!!V první řadě to byli právě němci kdo obsadili Naše pohraničí a Naše občany poslali makat do Reichu a kdo se jim nelíbil nebo jim nepasoval do jejich plánů,tak je poslali do koncentráků nebo rovnou postříleli.1října 1938 vstoupili do prvního pásma odstupovaného území ve Vidnavě a potom 10.10.1938 dokončili obsazování Naší republiky.Vyprovokovali pod záminkou celou tu hrůzu jakou válka je!!!!Naopak my bychom si měli dát do kalendáře jako památný den 29.září 1938 jako den počátku utrpení nejen Českého národa,ale i jako den utrpení všech zemí ,které trpěli a byli postiženy válkou.Nejen pro nás,ale i pro Všechny budoucí pokolení,protože se nesmí zapomenout!!!

Ano,mnoho se změnilo,ale lidé zůstali stejní:jenomže teď víme líp,kdo je kdo.
Kdo je slušný,byl slušný vždycky:kdo byl věrný,je věrný i teď.Kdo se točí s větrem,točil se z větrem i dřív.Kdo myslí,že teď přišla jeho chvíle,myslel vždycky jen na sebe...člověka nepředěláš,jen se Ti vybarví.
4.12.1938 Karel Čapek,Od člověka k člověku.

V tichosti!!

agar,18. 6. 2014 18:31

Berlín - Sasko chce ještě letos zavést památný den, který by připomínal osud Němců vysídlených po druhé světové válce z Československa a z Polska. Dnes o tom informoval deník Sächsische Zeitung. Památku vysídlenců už do kalendáře pro letošní rok zařadily německé spolkové země Bavorsko a Hesensko. K zavedení památného dne na celostátní úrovni se v koaliční smlouvě zavázal kabinet kancléřky Angely Merkelové.

Co se to s námi stalo, že nám nevadí poškozování pietního místa v Táboře?

nespokojený občan Tábora,16. 6. 2014 18:41

Na pietním místě Popraviště si krátí volné chvíle nevychovaná mládež. Posedává všude možně, ponechává po sobě hromady odpadků, a když už ji ani posedávání nebaví , zahraje si na pietním místě míčové hry. Také zkouší různé kousky jako na cyklotrialové dráze. Památník je značně poškozen, špinavý, s rozbitými skly v sousední budově, a ještě k tomu se už poškozují nápisy různých připomenutí obětí fašistické okupace Československa. Skoro nikdo z často přítomných starších občanů na nevhodné chování mládeže nereaguje. Nechají ji být, ať se "mládí vydovádí". Nikdo nezavolá hlídku městské policie ani při její přítomnosti na kraji městského parku naproti autobusové zastávce u zdravotnického střediska. Takovému chování části mládeže, ale také některých dospělých občanů, lze jenom těžko porozumět. Jak se na takovéto nevhodné chování dívat?

Re: Co se to s námi stalo, že nám nevadí poškozování pietního místa v Táboře?

rtm.Kubiš,17. 6. 2014 21:01

Musím souhlasit s tím, co zde bylo napsáno.Tato doba nahrává těm, kteří si neuvědomují,že jsou určité hranice, které by se překračovat neměli. Tím myslím,soudnost a trochu základní vlastnosti neničit co mi nepatří, potažmo pokud jde o pietní místo viz pomník obětěm 2.světové války příkad pomínk u popraviště.Dnes je to tak,že mladí si tu řádí a když je člověk okřikne, ještě si na něj otevřou ústa. Ale proč,protože neznají nebo spíš nechtějí znát! Jo kdyby takhle ničili radnici, to by tu hlídka byla do 5 minut.Je mi smutno, že lidé , jsou neteční a ještě přehlížejí v chování, které není ale vůbec uctivé. Proto fandím klubu a věřím, že svou činností bude šířit cestou dialogu, že máme ctít takových míst a nenechat se semlít davem, a nic nevidět!

Re: Co se to s námi stalo, že nám nevadí poškozování pietního místa v Táboře?

agar,17. 6. 2014 22:10

Tento problém se netýká jen Tábora,ale bohužel mnoha dalších pietních míst v zemi.Jako příklad uvádím pomník věnovaný obětem 2.světové války v Soběslavi.Ja zničený,ale ne zubem času!!!Zničili jej učni,protože hned naproti je učiliště.Pomník je zdevastovaný i jeho okolí.Rozbité žulové desky a rozházené po parku.Nemluvě o plechovkách,papírech,exkrementech,ale ne psích!!!!Sám jsem několikrát učně upozornil na nevhodnost chování.Úcta k památníku nikde,jak by také mohla být,když k tomu nejsou vedeni.Příklad druhý:V malém městečku u Brna je nebo spíš byl pomník sestřeleným letců Rudé armády.Celá léta,byl tento pomíček udržován nikdy nechyběli květiny no prostě opravdu důstojné pietní místo.A teď je místo pomníčku jen rozvalina.Osobně si myslím,že tahle situace je vinou vlády,škol a v neposlední řadě rodinou,ale nemůžeme se vlastně ani divit,když se dnešní mládeži bojí někdo něco říct,protože,by se se zlou potázal.Pamětníci a bojovníci Nás opouštějí věkem a není nikdo kdo,by mládež inspiroval k vlastenectví a tradicím.
Je to jen na Nás,tak to vezměme pevně do ruky!!!!

Zděšení

Jeník,9. 6. 2014 16:33

Dovoluji si postesknout a vyjádřit opravdové zděšení nad slovy co zazněla na sobotním sjezdu sudeťáků!!!To co vypustil z pusy jejich předseda to je vrchol drzosti!!!Chce zrušení Benešových dekretů,že už je prý čas zapomenout!!!!!To je přece vrchol arogance a drzosti!!Podle jeho slov prý dekrety rozpoutali 2.světovou válku.Ani neví,že byly uvedeny v platnost,až po válce.A oni by nyní chtěli anulovat vše co,tam stojí.Naopak NIKDY se nesmí zapomenout co válka spůsobila,kolik lidí zahynulo právě rukama němců.Odsuny a vraždění Našich lidí v pohraničí,zabavování majetku,popravy a vraždy.A najednou tohle!!!!
Nikdy se nesmí zapomenout,naopak stále připomínat co je válka za hrůzu a zlo!!!!!!!

Re: Zděšení

Zdeněk,11. 6. 2014 9:06

Důležitá bude analýza sněmu. Zaměřme se na jejich argumenty, a ty poté bod po bodu vyvracejme. Navrhujme aktivní protiopatření, a současně aktivně preventivně působme na veřejnost ČR. Hledejme spojence v zahraničí, např. na Slovensku, ale i v Rusku.

Re: Re: Zděšení

samouk historie,16. 6. 2014 19:01

"Česko by se mělo od této hrozné zátěže oprostit," řekl Posselt. Podle něj Češi a Němci dobře spolupracují v Evropské unii a Benešovy dekrety jsou zbytečným stínem této spolupráce. "Je v zájmu nás všech, aby dekrety skončily na smetišti dějin," zdůraznil Posselt s tím, že dekrety zbytečně oživují ducha nacionalismu, který ve 20. století zavinil dvě ničivé války v Evropě." Zdá se, že pan Posselt nerozlišuje takové jednoduché logické pojmosloví jako je příčina a následek, důsledek. Copak Češi či Slováci se chovali jako nacionalisté? Nikoliv. Byli jsme velmi pohostinným státem vůči jiným národům a národnostem. My jsme se přece systematicky nepřipravovali mnoho let na imperialistickou válku za kořistí, jak činila německá III.říše. My jsme neuplatňovali politiku "Drang nach Osten ani West" jak činila tahle agresivní říše. Nevěříme tomu, že pan Posselt neovládá logiku, ale myslíme si, že dokonale ovládá demagogii. Neměl by zapomenout na německého mistra demagogie, že?

Re: Re: Re: Zděšení

člen KČP z Tábora,16. 6. 2014 19:36

K tématu poválečného odsunu sudetských Němců se dnes v projevu vrátil také bavorský premiér Horst Seehofer. "Vyhnání bylo bezprávím, je bezprávím a zůstane bezprávím," prohlásil. Podle něj je třeba dosáhnout smíření mezi Čechy a sudetskými Němci, nebude to ale možné bez nazývání věcí pravými jmény. "Smíření a pravda jsou rodné sestry, musí jít ruku v ruce," zdůraznil bavorský premiér....Jenže jejich pan premiér to vzal pouze z jejich pohledu a zastával se sudetských Němců. Jak to ale bylo doopravdy? Kdo s tím vším začal, rozvíjel tu křivdu až do stádia připravované genocidy, nejenom Čechů, ale mnohých jiných slovanských národů a Židů, cikánů, černochů atp.? Samozřejmě, že odsun byl tvrdý, ale byl následkem a rozhodnutím vítězných mocností. Válka, zejména ta dobyvačná, se nedá ničím po prohře ospravedlnit. A to se ze strany sudeťáků a jejich politiků děje. Přesně v duchu, jak nám prozíravě s obrovským předstihem nastínil náš prezident-budovatel ČSR Dr. Edvard Beneš. Neměla by nastat pře kvalifikace dekretů. Ta by znamenala přehodnocení celé II. světové války a jejího výsledku. A to je amorální nesmysl!

Re: Re: Re: Re: Zděšení

předseda KČP Táborska,16. 6. 2014 19:47

Je potřebné si sebekriticky jako Češi přiznat, že s přehodnocováním dějin a historických faktů, máme s křížkem po funuse bohaté zkušenosti. Jenže taky se nám to jednou vůbec nemusí vyplatit. Již dávno uzavřené věci a kritická hodnocení mohou kvůli krátkozrakému politickému přístupu náhle zažít zmrtvýchvstání. Události na dnešní Ukrajině ukazují, že v zahraničí existují mocné síly, které toho umí dokonale využít ve svůj prospěch. Českou hru s ohněm bychom měli co nejdříve skončit. Než nás sežehne jako již několikrát v historii. Braňme se a nenechme se silnějšími zastrašit. Na naší straně je pravda historie a také současnosti.

Re: Re: Zděšení

Táborský,11. 6. 2014 9:10

Sudeťáčtí funkcionáři úzce spolupracují s řadou českých politiků a různých občanských iniciativ v ČR. Zjistíme, kteří to jsou, zaměříme na ně náš průzkum, a budeme o jejich potenciálních hrozbách českému státu, informovat naší veřejnost. Tihle lidé by měli propadnout demokratickým sítem voleb.

Re: Re: Re: Zděšení

Zdeněk,11. 6. 2014 9:13

Nejprve je nutné zjistit přesný obsah politických stanovisek sněmu a poselství českých politiků účastnících se sněmu.

Opět a znova

agar,14. 6. 2014 22:08

Odmítáme nátlakové akce a politickou linii sudetoněmeckého landsmanschaftu na zrušení Dekretů prezidenta ČR Dr. Edvarda Beneše, které jsou trvalou součástí českého právního řádu a kolaboraci českých politiků, zejména Václava Havla a Petra Uhla, kteří přijali tzv. Evropskou cenu Karla Velikého. Tento čin považujeme za zradu českých národních zájmů a zhanobení obětí fašismu.

Více zde: http://www.klub-pohranici.cz/pohranicni-straz/

díky za možnost být na 4. Jihočeském sněmu KČP

rtm.Kubiš,14. 6. 2014 20:21

Zdravím a zároveň chci shrnout, že účast na 4.Jihočeském sněmu v Horní Stropnici byl zážitek a skvělé setkání společně smýšeljících lidí. Mnoho zajímavého zde zaznělo mnoho skvělých myšlenek a cílů do budoucna a vyzdvihnutí priorit, které si klademe za cíl plnit a načerpat inspiraci a sílu pro další naši práci. Být pokračovateli odkazů našich předků,které nemohou být nikdy zapomenuty!!!!!!!Považuji si za čest, že jsem se mohla zůčastnit

Nedají pokoj

agar,14. 6. 2014 19:56


Sudetoněmecký landsmanšaft ve svých "20 bodech" formuloval hlavní cíle své politiky, kterými jsou právo na vlast a sebeurčení a snaha řešit sudetoněmecký problém v rámci evropských politických struktur.

Ve "20 bodech" se například uvádí, že sudetští Němci byli v roce 1918 začleněni do Československa proti své vůli a právu na sebeurčení. Další křivdou podle sudetských Němců je vydávání tehdejšího Československa za národní stát Čechů a Slováků, ačkoliv v něm žilo pouze dva milióny Slováků proti 3,5 miliónům "menšinového" německého obyvatelstva. Sudetští Němci se podle tohoto dokumentu také nikdy nesmíří s "vyhnáním" ze "své staletí trvající vlasti".

V případě majetkových nároků sice požadavky sudetských Němců nejsou striktně dané, ovšem otázka odškodnění zůstává otevřená a záleží na každém představiteli ať už landsmanšaftu, nebo členech bavorské vlády (patrona sudetských Němců), jak otevřený v této otázce je. Například Edmund Stoiber, bývalý bavorský premiér, trval na tom, že česká vláda musí řešit odškodnění za "vyhnání".

V oficiálních dokumentech Sudetoněmeckého landsmanšaftu se používá termín "sudetoněmecký majetek". Ten však byl po druhé světové válce zkonfiskován jako nepřátelský majetek občanů "třetí říše" pro účely válečných reparací na základě Postupimské dohody. Lidé měli náhradu požadovat po německém státu.

Do roku 2001 bylo odsunutým Němcům podle zvláštního zákona z roku 1952, nazvaném Lastenausgleich, tedy "vyrovnání břemen", vyplaceno Spolkovou republikou Německo 145,3 miliardy marek. Odhaduje se, že sudetským Němcům z této částky připadlo kolem 30 procent.

Otázka majetkových požadavků sudetských Němců se otevírá i přesto, že se v roce 1997 v česko-německé deklaraci představitelé České republiky a Spolkové republiky Německo zavázali k tomu, že se vzájemné vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami minulosti.