Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiskové zprávy

 Dohoda

o spolupráci mezi Okresní radou Táborska, 

Klubu českého pohraničí, z.s.

a Českým svazem bojovníků za svobodu v Táboře


Vážení občané,


 

oznamujeme veřejnosti Táborska, že dne 29. července 2014 se uskutečnilo jednání vedení Klubu českého pohraničí Táborska a Svazu bojovníků za svobodu (původně Svazu protifašistických bojovníků) na Táborsku. Jednání proběhlo od 10,00 hod. ve Škochově domě na Žižkově náměstí v Táboře.

Na programu schůzky bylo vzájemné představení se, seznámení se s aktuálními prioritami spolkových činností, hledání směrů a obsahu příští spolupráce. Oba místní spolky a kluby se dohodly, že jim leží na srdci ústavní pořádek ČR, že její demokratický řád je velkou společenskou hodnotou hodnou ochrany všemi občany. Současně si vzájemně porozuměly ve věci střežení odkazu prezidenta-budovatele ČR Dr. Edvarda Beneše a na podpoře platnosti poválečných dekretů, které podepsal. Shoda panuje také na zásadě nepřepisování dějin z konjunkturálních politických důvodů. Historický výklad dějin náleží pouze historikům a historické vědě.

Oba spolky se také pozastavily nad malou pozorností a nízkou všímavostí veřejnosti a odpovědných státních či městských orgánů a institucí, která je dle nich nedostatečně věnována údržbě a ochraně různých pietních a památných míst české historie, zejména však těch, které připomínají oběti na životech vlastenců, kteří neváhali nasadit život pro lepší budoucnost národa a státu. Oceňují úsilí města při obnově poškozeného a zanedbaného pietního místa obětem heydrychiády-památníku Na popravišti. Současně však připomínají, že některými organizačními a materiálními opatřeními lze docílit lepší ochrany a údržby těchto míst trvale. Očekávají proto od Městského úřadu a Městské či policie ČR účinná opatření k ochraně těchto míst, a také k jejich trvale vzorné údržbě, aby se pochybení již nemohlo opakovat. Současně si myslí, že je v možnostech výchovného působení pedagogickéch sborů škol ve městě Táboře, upozornit mládež na nevhodné chování se na těchto pietních místech.

V souvislosti s tím, že považujeme demokratický řád za velkou společenskou hodnotu, jsme se také pozastavili nad nedemokratickým, násilným řešením společenské krize na Ukrajině. Násilné řešení se nám jeví jako zcela nehodné dnešní doby, nepodporujeme jej a odsuzujeme jej. Boje by měly okamžitě ustat a mělo by se politicky jednat.

Obsahem dohody o spolupráci je také vzájemné setkávání se na společenské a spolkové úrovni, vzájemná podpora spolkových činností s důrazem na řešení různých společenských problémů a situací.

Oba spolky a kluby se těší na vzájemnou spolupráci.

 

 

Za Klub českého pohraničí                                               Za Český svaz bojovníků za svobodu


Ing. Zdeněk Trippé v.r.                                   Ing. Vladimír Štípek, Ph.D. v.r.

                                                                                                                    předseda                                                                 předseda                                                                                    


 

 


 

 

Náhledy fotografií ze složky Památník obětem heydrichiády

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jednání bylo konstruktivní a přátelské

Zdeněk Trippé, předseda Kčp,9. 8. 2014 14:32

Shoda vznikala prakticky ihned od počátku schůzky. Naši pertneři, a dnes již spojenci, jsou zkušení, životem zakalení lidé, na které bude spolehnutí. Oba spolky si velmi cení demokratického uspořádání našeho politického systému a považují jej za nejvýznamnější společenskou jednotící hodnotu a ideál pro spolupráci. V tom také významný prvek a hodnotu tolerance k odlišným postojům a názorům, právo na svobodné šíření myšlenek a informací. Jsme také principiálními odpůrci a kritiky neofašistických či neonacistických idejí a politických praktik. Dohodli jsme také společný monitoring stavu a údržby některých pietních míst. Pokračování...

Re: Jednání bylo konstruktivní a přátelské

Zdeněk Trippé, předseda Kčp,9. 8. 2014 14:47

Shoda panovala také nad společným informováním veřejnosti Táborska o naší aktivitě a dohodě. Jednání se účastnili předsedové obou klubů či spolků, a za Svaz bojovníků za svobodu tajemník pan Ing.Václav Hák ze Sezimova Ústí a za Klub českého pohraničí pan Miroslav Dvořák z Tábora. Partnery jsme také byli vyzváni k informování o této schůzce pana Ing. Ladislava Janoucha z Tábora, který je čestným předsedou jejich místního svazu na Táborsku, což jsme již učinili.